Dofinansowanie

Informujemy, że dnia 17.09.2020r. spółka CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES Sp. z o.o. podpisała Umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 377.638,23 PLN

2. Środki przeznaczone są na bieżące finansowanie działalności naszej firmy.

3. Celem programu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w zakresie problemów z krótkoterminową płynnością finansową przedsiębiorstw.